INSCHRIJVEN

De Bataviaschool heeft het doel om de kinderen tussen de 6 en 12 jaar zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven.

De Bataviaschool is een school die de leerlingen tijdelijk opvangt. Na een jaar tot anderhalf jaar intensief onderwijs in de Nederlandse taal gaan de kinderen naar het reguliere onderwijs.

Voordat een kind bij de Bataviaschool ingeschreven kan worden moeten de ouders eerst het kind aanmelden bij een reguliere basisschool (stamschool). De directeur van deze school meldt uw kind bij het ‘Centrale Meldpunt Nieuwkomers’. Daarna horen de ouders of hun kind geplaatst kan worden op de Bataviaschool. Hierna kan er een afspraak gemaakt worden met de directeur van de Bataviaschool voor de inschrijving.

Voor inschrijving kunt u bellen

020-6635649 of naar 06-30199482  info@bataviaschool.nl