Over ons

De Bataviaschool is een school die niet-Nederlandstalige leerlingen tussen de 5 en 11 jaar tijdelijk opvangt. 

De leerlingen komen overal vandaan, op dit moment uit 35 verschillende landen. De school heeft het doel om de kinderen zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven. 

Naast het intensieve taalaanbod wordt er gym gegeven en de kinderen van de midden- en bovenbouw krijgen één keer per week zwemles. 

Verder zijn er regelmatig extra activiteiten, zoals excursies naar Artis Zoo, musea en de bibliotheek. Ook gaan we één keer per jaar op schoolreisje, schaatsen we in de winter en komt het circus op school.

We leren de kinderen over de Nederlandse cultuur, maar door de verscheidenheid aan achtergronden leren ze ook veel van - en over elkaar. We vinden een veilig klimaat erg belangrijk, waarin iedereen gezien en gerespecteerd wordt.

Na één tot anderhalf jaar gaan de kinderen naar het reguliere onderwijs. Wij zorgen voor een goede overgang met een warme overdracht naar de vervolgschool, ook als de leerling doorstroomt naar het voortgezet onderwijs.