Over ons

De Bataviaschool is een school die niet-Nederlandstalige leerlingen tussen de 5 en 11 jaar tijdelijk opvangt. 

De leerlingen komen overal vandaan, op dit moment uit 35 verschillende landen. De school heeft het doel om de kinderen zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven. 

Naast het intensieve taalaanbod wordt er gym gegeven en de kinderen van de midden- en bovenbouw krijgen één keer per week zwemles. 

Verder zijn er regelmatig extra activiteiten, zoals excursies naar Artis Zoo, musea en de bibliotheek. Ook gaan we één keer per jaar op schoolreisje, schaatsen we in de winter en komt het circus op school.

We leren de kinderen over de Nederlandse cultuur, maar door de verscheidenheid aan achtergronden leren ze ook veel van - en over elkaar. We vinden een veilig klimaat erg belangrijk, waarin iedereen gezien en gerespecteerd wordt.

Na één tot anderhalf jaar gaan de kinderen naar het reguliere onderwijs. Wij zorgen voor een goede overgang met een warme overdracht naar de vervolgschool, ook als de leerling doorstroomt naar het voortgezet onderwijs. 

Yuki

Yuki

Leerkracht

Mark

Gymnastiek Leerkracht

Annabel

Onderwijsassistent

Annemarie

Leerkracht

Anya

Onderwijsassistent

Betty

Betty

Orthopedagoog

Charlotte

Charlotte

Adjunct directeur / Intern Begeleider

Cornellie

Cornellie

Onderwijsassistent

Daniela

Daniela

Leerkracht

Ella

Ella

Onderwijsassistent

Ellen

Ellen

Leerkracht

Elsenora

Elsenora

Leerkracht

Fatih

Fatih

Conciërge / ICT

Gerdien

Gerdien

Leerkracht

Guido

Guido

Leerkracht

Hanneke

Kindercoach

Heidi

Heidi

Leerkracht

Jorieke

Jorieke

Leerkracht

Janneke Wormhoudt

Janneke Wormhoudt

Directeur

Jetske

Jetske

Leraarondersteuner

Marieke

Marieke

Leerkracht / Intern Begeleider

Mariam

Leraarondersteuner

Lyrith

Lyrith

Leraarondersteuner

Judith

Judith

Leerkracht / Doorstroom-coördinator

Jurriaan

Jurriaan

Leerkracht

Karin

Karin

Leraarondersteuner

Kristina

Onderwijsassistent