Aanmelden

De Bataviaschool heeft het doel om de kinderen tussen de 5 en 11 jaar zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven.

De Bataviaschool is een school die de leerlingen tijdelijk opvangt. Na een jaar tot anderhalf jaar intensief onderwijs in de Nederlandse taal gaan de kinderen naar het reguliere onderwijs.

Voordat een kind bij de Bataviaschool ingeschreven kan worden moeten de ouders eerst het kind aanmelden bij een reguliere basisschool (stamschool). De directeur van deze school meldt uw kind bij het ‘Centraal Meldpunt Nieuwkomers’. Daarna horen de ouders van de stamschool of hun kind geplaatst kan worden op de Bataviaschool. Als er plek is zal de directeur van de Bataviaschool contact opnemen met de ouders voor een afspraak om het kind in te schrijven en kennis te maken met de school.